Regulamin korzystania ze studia fotograficznego FLESZ w Katowicach

§1

 1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym FLESZ mieszczącym się w Katowicach, przy ul. Ułańskiej 12 jest Krzysztof Bryński Studio Flesz, z siedzibą przy ul. Ułańskiej 12 40-887 Katowice, NIP: 6262106464 zwany dalej Wynajmującym.
 2. Najemcą nazywane są osoby fizyczne jak i firmy korzystające z usługi wynajmu studia

§2

 1. Przedmiotem usługi jest wynajem studia fotograficznego wraz z dostępnym sprzętem określonym w zakładce strony internetowej „WYPOSAŻENIE”. Studio fotograficzne może być wynajmowany również do innych celów takich jak warsztaty, szkolenia, spotkania, plany filmowe i inne ustalone indywidualnie.
 2. Wynajmujący oświadcza, że sprzęt dostępny w studiu jest jego własnością.
 3. Wyposażenie studia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zgłaszać się do Wynajmującego.
 4. Najemca winien zgłosić ewentualne widoczne wady sprzętu w momencie ich zauważenia
 5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu i zobowiązany jest do pełnego pokrycia szkód, które zostały dokonane.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie studia fotograficznego i sprzętu studyjnego do celów niezgodnych z prawem.
 7. Wynajmujący w przypadku stwierdzenia działań niezgodnych z prawem zastrzega sobie możliwość natychmiastowego przerwania wynajmu studia.
 8. Sprzęt studyjny należy zwrócić w takim stanie, w jakim został otrzymany.
 9. Sprzęt studyjny może być użytkowany tylko w studiu. Wynajmujący nie zezwala na korzystanie ze sprzętu poza studiem.
 10. W lokalu panuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych używek oraz spożywania alkoholu. Papierosy elektroniczne są dozwolone. W przypadku zauważenia przypadków łamania zakazu Wynajmujący zastrzega sobie prawo do ostrzeżenia słownego lub natychmiastowego zakończenia wynajmu.

§3

 1. Korzystanie ze studia objęte jest opłatami dostępnymi w cenniku lub według indywidualnych ustaleń z Wynajmującym.
 2. Ceny podane w cenniku są cenami netto.
 3. Czas wynajmu liczony jest od zadeklarowanej godziny rozpoczęcia do opuszczenie przez użytkowników studia. Wynajmujący daje bezpłatne 10 minut na spakowanie się i inne sprawy organizacyjne.
 4. Każda rozpoczęta godzina wynajmu studia liczona jest jako pełna i rozliczana zgodnie z cennikiem.
 5. Opłata za zużycie tła kartonowego oraz dodatkowe przedłużenie czasu wynajmu naliczana jest pod koniec wynajmu zgodnie z cennikiem. Jednostką jest metr bieżący.
 6. Płatność za wynajem studia fotograficznego możliwa jest jako przelew całości kwoty przed wynajmem lub gotówką/kartą płatniczą bez zbędnej zwłoki tuż po zakończonym wynajmie. Wynajmujący nie zgadza się na przelewy z późniejszym terminem płatności.

§4

 1. Najemca chcący wynająć studio dokonuje rezerwacji studia fotograficznego za pośrednictwem kanałów takich jak: telefon, SMS, e-mail, formularz kontaktowy na stronie.
 2. Rezerwacja potwierdzona i dodana do kalendarza wynajmów uzyskiwana jest w momencie wpłaty zadatku w wysokości 50% przewidywanego czasu wynajmu. W przypadku braku takiej wpłaty, Wynajmujący może odmówić wynajmu studia.
 3. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego czasu wynajmu 1 dzień przed terminem wynajmu, pobierana jest opłata w wysokości 50% wpłaconej kwoty. W przypadku odwołania rezerwacji w ten sam dzień, zadatek zostaje pobrany w całości.

§5

 1. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 31.12.2016 roku.
 3. Dokonanie rezerwacji potwierdzonej wpłatą zadatku traktowane jest jako akceptacja powyższego regulaminu.

§6

 1. Za rzeczy pozostawione w studiu przez Najemcę lub osoby trzecie, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności. O ewentualnych rzeczach znalezionych Wynajmujący informuje na profilu Facebook należącym do studia fotograficznego pod nazwą „Studio Flesz”.
 2. Przez cały czas wynajmu dla bezpieczeństwa jak i pomocy dla Najemcy obecny jest asystent, który znajduje się w biurze. Nie przeszkadza on w realizacji usługi wynajmu.